Archiv světa Svět 26: Žebříček poraženéno nepřítele - hráči

Typ žebříčku:
Místo Hráč Kmen Dohromady
1 certickaul *SH* 769.913.563
2 mazlik99 *SH* 680.988.466
3 M@mut Mlýn 630.542.922
4 jasob12 *SH* 584.575.635
5 M A J K i *SH* 532.387.708
6 sojky *SH* 498.606.382
7 Rafi.G *SH* 416.974.879
8 Kokosman100 *SH* 405.138.111
9 mariopuerto Mlýn 385.651.389
10 svec 1 381.795.716
11 misuge3 *SH* 377.195.350
12 BAKRYS *SH* 311.203.614
13 Jirik19 *SH* 309.641.239
14 Pišák *SH* 290.838.838
15 kvaki* *SH* 282.395.891
16 svatekkasicka1973 *SH2* 261.451.756
17 iLittlePsycho *SH* 260.163.348
18 MacTavisch *SH* 248.470.837
19 No Problem ALONE 236.866.846
20 No Pain - No gain *SH* 234.435.961
21 vovo1985 *SH* 215.490.962
22 kovyklara *SH* 215.361.368
23 Seventh raven *SH* 207.716.017
24 NEUMEC *SH* 206.023.267
25 11kobra11 *SH* 192.917.250
26 Ross76F *SH* 192.763.915
27 RIKKA *SH* 184.852.113
28 Werewolfino *SH* 174.561.284
29 anok *SH* 172.355.674
30 HD002 *SH* 152.803.452
31 1Kiwi11 *SH* 151.614.026
32 budovatel *SH* 144.995.770
33 johny1234 *SH* 129.578.204
34 1 FCS *SH* 121.541.873
35 HERMAHLER *SH* 121.306.387
36 Lionell *SH* 119.257.157
37 Helpino *SH* 118.906.800
38 mirage *SH* 116.663.412
39 pavlik38 *SH* 114.886.500
40 Fido27 *SH* 114.404.839
41 sofino *SH* 114.086.639
42 Kouřbezohně ..D.. 113.277.274
43 MišákMišák 92.670.797
44 stidlivej Bill *SH* 87.623.064
45 Olša *SH* 81.214.670
46 Xbox73 *SH* 77.802.588
47 PavelBandita *SH* 77.764.764
48 warik *SH* 72.930.458
49 Lost35 *SH* 69.839.895
50 jošt *SH* 66.199.963
51 mouslik ..D.. 60.378.897
52 Kyklopak *SH* 59.631.710
53 SimX Mlýn 57.535.877
54 aaa9 57.145.967
55 m6800 *SH* 45.783.741
56 sasik1 *SH* 45.459.863
57 libcaa11 *SH* 44.131.717
58 alphaville *SH* 43.282.960
59 Mozgek *SH* 37.470.407
60 karlovo *SH* 29.818.592
61 Filless *SH* 24.812.770
62 -.Patrísek.- *SH* 23.872.356
63 DJMartin *SH* 22.952.125
64 Udata *SH* 19.912.274
65 Bald II *SH* 18.980.406
66 Mejzi *SH* 18.584.785
67 jar2 *SH* 16.427.087
68 jana64 *SH* 15.256.595
69 kika42 *SH* 14.919.784
70 farp .WOLF. 14.610.470
71 affable *SH* 14.605.833
72 amenchier *SH* 14.441.793
73 Onnomae *SH* 14.224.839
74 valecnice123 *SH* 12.383.838
75 Wolf90 *SH* 11.490.008
76 Carl96 .WOLF. 10.589.566
77 patrick605 *SH* 10.355.740
78 MatysekP *SH* 10.221.808
79 hpopovsky .WOLF. 9.469.995
80 fenix1212 *SH* 9.394.384
81 Janey82 *SH* 9.386.608
82 lexosek *SH* 8.619.257
83 s.m.r.t. *SH* 7.910.132
84 musketyr56 *SH* 7.824.325
85 -GLADO- *SH* 7.374.554
86 Ajička *SH* 7.019.357
87 Duckey90 .WOLF. 6.721.507
88 Lisak78 *SH* 6.542.464
89 OHSHC *SH* 4.625.138
90 Morpheus *SH* 4.606.017
91 TARA B. VLK 4.349.951
92 b59w4.10 HTM 3.602.896
93 dark flush *SH* 3.413.007
94 stersina HTM 2.873.330
95 Lady XL Mlýn 1.744.511
96 mimi7 DKa* 1.300.161
97 Koscz HTM 400.073
98 kabus5371 [U_N] 351.025
99 staryrak STARS 304.479
100 Vyšší Brod STARS 192.389
101 buffinka 93.980
102 zde.ber STARS 58.185
103 clunar 36.433
104 gondor120 .WOLF. 12.001