Kontaktovat Support tým

Globální pravidla

§ 1) Všeobecné informace

 1. Důkladně si prosím přečtěte následující pravidla a dodržujte je.
 2. Pamatujte, že tato pravidla se týkají všech aspektů a funkcí ve hře a s nimi spojených služeb.
 3. InnoGames si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit. Případná změna bude oznámena minimálně na herním fóru a na úvodní stránce Divokých kmenů.
 4. Berte na vědomí, že na speciální či krátkodobé světy se mohou vztahovat dodatečná pravidla či omezení. Ta budou uvedena v oznámení na herním fóru v sekci daného světa.
 5. InnoGames nenese žádnou odpovědnost za akce či komentáře uživatelů ve hře a na ostatních platformách. Uživatelský obsah může být odstraněn bez varování či upozornění, nebo bez udání důvodu, pokud se zdá, že porušuje naše pravidla.
 6. Budete-li mít jakékoliv otázky ohledně pravidel a regulací či omezení zmíněných v těchto paragrafech, kontaktujte prosím herní podporu.
 7. Tato pravidla nedokážou pokrýt každou situaci. Herní podpora se může rozhodnout pro udělení trestů i v situaci, kterou nepokrývají tato pravidla.
 8. Upozorňujeme, že mimo pravidla hry se na naše služby vztahují také Všeobecné obchodní podmínky, které musí být dodržovány.
 9. Členové herní podpory, administrátor hry, ani zaměstnanci InnoGames od vás nikdy nebudou žádat heslo od vašeho účtu.

§ 2) Kodex chování

 1. Vždy se chovejte k ostatním členům herní komunity slušně. Komunikace s ostatními hráči by měla být přátelská a přiměřená.
 2. Tým herní podpory si vyhrazuje právo potrestat nebo zablokovat hráče, kteří porušují tato pravidla ve hře a nebo ve službách spojených s hrou, a to v závislosti na vážnosti porušení i bez předcházejícího varování či upozornění. Proti zablokování můžete protestovat pouze přes systém herní podpory.
 3. V případech nepřístojného jednání či zneužívání systému herní podpory může jeho člen takovému hráči znemožnit přístup do systému.
 4. Každý hráč je povinen dodržovat instrukce dané týmem herní podpory. Administrátor hry je nejvyšší instancí ve všech záležitostech herní podpory. Jeho rozhodnutí je konečné.
 5. Cokoliv, co je napsáno ve hře nebo ve službách spojených s hrou, může být nahlášeno a použito jako důkaz vůči protestu proti zablokování či během jiných záležitostí herní podpory. V případě pochybností bude interpretace zpráv posouzena týmem herní podpory.
 6. Je zakázáno napodobovat nebo se vydávat za jiného hráče, za člena herní podpory či za zaměstnance InnoGames.
 7. Je zakázáno předstírat známosti či kontakty v týmu herní podpory či mezi zaměstnanci InnoGames za jakýmkoliv účelem.
 8. Zveřejňování obsahu jakékoliv komunikace s herní podporou nebo s ostatními hráči bez jejich plného souhlasu není dovoleno.
 9. Hráči jsou povinni informovat herní podporu o chybách a závadách hry hned, jak je objeví, nebo se o nich dozví. Pokud nebude chyba nebo závada bezprostředně nahlášena, zejména pokud někoho zvýhodňuje, může to vést k potrestání.
 10. Získávání výhod z toho, že jiný hráč porušuje herní pravidla, může vést až k potrestání profitujícího účtu. Hráči, kteří si myslí, že jsou zvýhodněni díky porušení pravidel, musí neprodleně kontaktovat herní podporu.
 11. Je zakázáno vyžadovat akce nebo informace přímo či nepřímo se týkající vlastnictví účtu, nebo za takovým účelem hráči vyhrožovat, vydírat ho, lhát mu, či jej ohrožovat. Je také zakázáno navádět jiné hráče k porušování herních pravidel.
 12. Ukládání, sdílení, zveřejňování či rozšiřování jakékoliv informace, která porušuje pravidla hry nebo s ní spojených platforem, je přísně zakázáno.
 13. Použití externích nebo herních prostředků či metod k obcházení pravidel, blokací či technických omezení zavedených do hry, nebo s ní souvisejících služeb, je přísně zakázáno.

§ 3) Jazyk a komunikace

 1. Slovní výrazy, vyjádření, média nebo odkazy spojené s obsahem, který zobrazuje, povoluje nebo nabádá k politicky extrémnímu, pornografickému, násilnému, sexuálně explicitnímu, sexistickému, urážlivému, škodlivému, ohrožujícímu nebo protizákonnému obsahu, jsou zakázány ve hře a ve všech s hrou spojených platformách. Toto zahrnuje i jejich cenzurované nebo jinak upravené verze.
 2. Hráči nemohou používat rozpoznatelné značky, ochranné známky a/nebo chráněné názvy jako součást svého účtu, profilu, názvu vesnice či kmenu.
 3. Využívání hry nebo s ní spojených služeb na přímou či nepřímou reklamu webových stránek, projektů, značek a podobně, není dovoleno. Jediná možnost, jak tak učinit, je nejdříve získat výslovný souhlas od herní podpory.
 4. Komunikace mezi hráči a herní podporou musí probíhat v jazyce Čeština nebo Slovenština. Členové herní podpory nemusí odpovídat na zprávy a žádosti, které nejsou srozumitelné (např. jsou psány automatickým překladačem).
 5. Hráčské a kmenové profily musí být v jazyce Čeština nebo Slovenština. Krátké a známé citace či věty v jiných jazycích jsou povoleny pouze, je-li k nim připsán překlad v jazyce Čeština nebo Slovenština.
 6. Hráčům není dovoleno sdílet jejich osobní údaje nebo informace o třetích stranách s ostatními, protože to může být použito ke zneužití jejich herního účtu, nebo k jiným neoprávněným účelům.

§ 4) Herní účty

 1. Hráči nemohou mít více jak jeden účet na každém světě. Hráči mohou hrát na více světech pomocí stejného účtu, případně hrát Divoké kmeny na více účtech, pokud dané účty nejsou na stejném světě.
 2. Rozhodne-li se hráč z jakéhokoliv důvodu hrát na jiném účtu na stejném světě, musí se ujistit, že na tom předešlém nastavil smazání účtu a uběhlo od té doby 24 hodin, než se přihlásí na nový účet. Není dovoleno následně však zrušit proces smazání účtu.
 3. Hráčské účty jsou zpravidla mazány po 14 dnech bez přihlášení.
 4. Vytváření a/nebo používání jednoho či více účtů za účelem pomáhání jiným účtům (tzv. "podporující účty"), stejně jako profitování z takového činu, je zakázáno.
 5. Není dovoleno získat nebo pokoušet se získat neautorizovaný přístup na účet jiného uživatele. Trestá se i samotný pokus o to.
 6. Je zakázáno sdílet hesla nebo jiné přihlašovací údaje s jinými hráči. Herní podpora není povinna pomáhat vám v takových případech.
 7. Pokud se hráč nemůže přihlásit do svého účtu a/nebo si myslí, že byl účet ukraden, musí v průběhu sedmi dnů kontaktovat herní podporu a potvrdit vlastnictví svého účtu. Po tomto čase je nepravděpodobné, že bude Herní podpora schopna vrátit přístup na účet.
 8. Během funkce "Zástup v dovolené" je majitel účtu výhradně zodpovědný za výběr svého zástupu a předpokládá se, že zástupce se bude řídit podle jeho/jejích instrukcí. Toto se vztahuje na jakékoliv změny na účtu (nebo způsobené účtem) během aktivního zástupu v dovolené. Zneužití zástupu může vést k potrestání všech podílejících se účtů. Rozsah zneužití zástupu určuje herní podpora a může být řešen případ od případu.
 9. Hráči, kteří hrají ze stejného zařízení nebo sítě (např. sdílená domácnost, škola, pracoviště) déle, než 3 dny v týdnu, toto musí zapsat do nastavení v části "Sdílení připojení".
 10. Je zakázáno používat dočasné/jednorázové e-mailové adresy k registraci či k používání účtu na Divokých kmenech.
 11. Každý hráč je zodpovědný za platnost a bezpečnost svého účtu a za všechny vložené údaje.
 12. Abychom mohli poskytovat naše služby, hráči nemohou tajit informace týkající se účtu před herní podporou pomocí technických nástrojů či jakékoliv jiné metody. Právo hráče týkající se ochrany osobních údajů vůči jiným uživatelům (např. používání anonymní přezdívky) není tímto pravidlem ovlivněno.

§ 5) Prémiová měna

 1. Prémiové body mohou být zakoupeny pouze z oficiálního obchodu ve hře nebo v mobilních aplikacích. Kupování Prémiových bodů z jiných zdrojů je zakázáno a takové body mohou být odebrány bez kompenzace. InnoGames neposkytuje žádnou podporu v případě prémiové měny, která nebyla zakoupena z oficiálního obchodu ve hře či mobilní aplikace.
 2. Prodej, nákup nebo nabízení herních účtů, jejich částí, případně externích služeb týkajících se účtů, výměnou za Prémiové body či jakýkoliv jiný benefit, je přísně zakázáno. Jedinou výjimkou jsou herní prvky nebo funkce, které jsou přímou součástí hry a jsou vytvořeny tak, aby pracovaly s herní ekonomikou.
 3. Posílání Prémiových bodů mezi hráči je uskutečňováno výhradně na riziko zúčastněných hráčů. Herní podpora nemá žádnou povinnost pomáhat v takových případech. Upozorňujeme, že Prémiové body získané od jiných hráčů mohou být dodatečně kdykoliv odebrány, například jsou-li součástí storna, jsou získány podvodem nebo porušením zde uvedených pravidel. Získá-li hráč Prémiové body z neznámého zdroje, měl by před jejich použitím kontaktovat herní podporu.

§ 6) Boti a skripty

 1. Divoké kmeny musí být hrány na podporovaných prohlížečích přes oficiální webové verze, nebo na oficiálních a aktuálních mobilních aplikacích. Jakákoliv akce ve hře musí být vykonána ručně nebo výhradně pomocí povolených skriptů či nástrojů.
 2. Boti, nástroje, skripty a jiné způsoby, které umožňují automatické akce, případně nahrazují a/nebo udělují přístup k prémiovým funkcím, jsou zakázány, není-li uvedeno jinak.
 3. Přehled informací o povolených skriptech ve hře můžete najít zde.
 4. Zdrojový kód skriptů nesmí být nijak obfuskován a musí být přístupný týmu Divokých kmenů.

Lokální pravidla

§ 7) Ostatní

Doplnění pravidel pro skripty

Všechny skripty musí být schváleny týmem herní podpory. Nejste-li si jisti, zda je skript či nástroj povolen, měli byste nejprve požádat ticket zprávou herní podporu o schválení. Seznam povolených skriptů lze nalézt na fóru.

Platí následující pravidla:

 1. Všechny uživatelské skripty (greasemonkey / tampermonkey aj.) nebo nástroje (např. rozšíření / doplňky prohlížečů) s podobným chováním jsou zakázány.
 2. Skripty mohou provádět pouze jednu akci na kliknutí, s výjimkou přejmenování polí příkazů, vesnic nebo názvů oznámení.
 3. Skripty nemohou zasahovat do fungování pomocníka rabování bez zvláštního svolení herního týmu.
 4. Skripty nemohou automaticky posílat informace nebo reagovat na nějaké události na vašem účtu.
 5. Skripty nemohou usnadnit kliknutí na útok, podporu či tlačítko posílání jednotek na nádvoří, ani na stránce s potvrzením příkazu.
 6. Skripty nemohou za hráče posílat jednotky a ani nemohou být použity na posílání jednotek automaticky nebo s menším množstvím kliknutí, než je běžné.
 7. Skripty nemohou ovlivňovat Prémiový trh.

Tým Divokých kmenů může zakázat některé skripty podle svého uvážení, dokonce i kdyby skript nezapadal do pravidel uvedených výše.

Speed kola

Na speedy se mohou vztahovat další dodatečná pravidla. Před každým připojením k takovému speed kolu si pozorně přečtěte popis daného kola.

 • Je přísně zakázána hra více hráčů během stejného speed kola ze stejné sítě.
 • Prémiové body za vyhraná speed kola hráči obdrží zpravidla do 14 dnů po odehrání kola.
 • Hráči mohou za vyhraná speed kola získávat Prémiové body, v případě však, že v dané době porušili pravidla hry, mohou o výhru přijít.
 • Ostatní pravidla týkající se speed kol jsou uvedena v příslušné sekci na herním fóru. Hráči, kteří se do speed kol zapojí, s pravidly automaticky souhlasí.
 • Dodatečná pravidla k účtům

  1. Účty, které sdílejí stejné připojení (nebo ho sdílely někdy v minulosti) nemohou obsazovat vzájemně své vesnice.
  2. Během přesunu hráče z jednoho účtu do druhého musí být na druhém účtu změněno heslo. Hráč je oprávněný přesunout se na jiný účet až 24 hodin poté, co byla provedena změna hesla. Starý účet musí zůstat aktivní na světě a nový ho nemůže obsadit. Přečtěte si prosím všechna omezení, týkajíc se tohoto procesu, která jsou uvedena na fóru, než samotný přesun zahájíte.
  3. Není dovoleno trvale zastupovat účty jiných hráčů. Účty, které byly za posledních 60 dní alespoň 45 dní hrány v zástupu, budou zablokovány.