Archiv světa Svět 26: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 certickaul *SH* 44.002.627 3.626 12.135
2 Ross76F *SH* 42.815.291 3.526 12.143
3 mazlik99 *SH* 38.879.177 3.421 11.365
4 Werewolfino *SH* 30.852.702 2.541 12.142
5 kvaki* *SH* 29.959.859 2.864 10.461
6 kovyklara *SH* 28.831.892 2.910 9.908
7 Jirik19 *SH* 26.554.900 2.627 10.108
8 NEUMEC *SH* 22.900.984 1.926 11.890
9 MacTavisch *SH* 22.725.511 2.269 10.016
10 johny1234 *SH* 21.527.078 1.854 11.611
11 Helpino *SH* 20.094.773 1.880 10.689
12 misuge3 *SH* 19.048.673 1.938 9.829
13 mirage *SH* 19.037.385 1.935 9.838
14 No Pain - No gain *SH* 18.261.799 1.743 10.477
15 RIKKA *SH* 17.570.370 1.730 10.156
16 Fido27 *SH* 17.363.056 1.545 11.238
17 M A J K i *SH* 17.304.093 1.667 10.380
18 M@mut Mlýn 16.573.446 1.645 10.075
19 iLittlePsycho *SH* 16.258.668 1.628 9.987
20 anok *SH* 15.595.231 1.517 10.280
21 DJMartin *SH* 14.524.686 1.198 12.124
22 1Kiwi11 *SH* 13.523.040 1.336 10.122
23 mouslik ..D.. 12.827.430 1.185 10.825
24 Kouřbezohně ..D.. 12.822.320 1.055 12.154
25 Seventh raven *SH* 12.239.372 1.183 10.346
26 aaa9 11.854.897 1.175 10.089
27 sofino *SH* 11.649.557 1.170 9.957
28 stidlivej Bill *SH* 11.165.171 1.067 10.464
29 Kokosman100 *SH* 11.111.111 1.156 9.612
30 svec 1 11.001.147 1.104 9.965
31 HD002 *SH* 10.358.447 1.030 10.057
32 BAKRYS *SH* 9.333.959 932 10.015
33 pavlik38 *SH* 8.686.369 860 10.100
34 PavelBandita *SH* 8.662.420 851 10.179
35 mariopuerto Mlýn 8.276.418 808 10.243
36 Pišák *SH* 7.866.731 811 9.700
37 budovatel *SH* 7.815.795 776 10.072
38 affable *SH* 7.696.269 634 12.139
39 jasob12 *SH* 7.683.231 770 9.978
40 musketyr56 *SH* 7.667.958 683 11.227
41 sojky *SH* 7.467.630 766 9.749
42 Olša *SH* 7.047.443 704 10.011
43 jošt *SH* 6.867.058 688 9.981
44 alphaville *SH* 6.791.107 698 9.729
45 SimX Mlýn 6.647.785 635 10.469
46 Lost35 *SH* 5.859.425 547 10.712
47 Mozgek *SH* 5.371.565 547 9.820
48 11kobra11 *SH* 5.335.041 529 10.085
49 karlovo *SH* 5.313.728 542 9.804
50 1 FCS *SH* 5.139.733 514 9.999
51 jar2 *SH* 5.117.699 522 9.804
52 vovo1985 *SH* 4.978.405 491 10.139
53 sasik1 *SH* 4.548.880 452 10.064
54 jana64 *SH* 4.237.434 437 9.697
55 Bald II *SH* 4.165.338 428 9.732
56 libcaa11 *SH* 4.156.059 420 9.895
57 Onnomae *SH* 3.446.079 304 11.336
58 HERMAHLER *SH* 3.431.828 341 10.064
59 Morpheus *SH* 3.330.063 274 12.154
60 Rafi.G *SH* 3.178.776 295 10.776
61 warik *SH* 3.135.835 332 9.445
62 m6800 *SH* 2.832.475 288 9.835
63 Kyklopak *SH* 2.679.448 266 10.073
64 Lionell *SH* 2.302.742 243 9.476
65 Xbox73 *SH* 2.218.852 216 10.272
66 Mejzi *SH* 1.986.445 164 12.112
67 Udata *SH* 1.864.336 180 10.357
68 lexosek *SH* 1.760.965 177 9.949
69 valecnice123 *SH* 1.711.411 167 10.248
70 -.Patrísek.- *SH* 1.574.128 148 10.636
71 amenchier *SH* 1.555.988 156 9.974
72 Filless *SH* 1.493.634 151 9.892
73 patrick605 *SH* 1.469.608 146 10.066
74 s.m.r.t. *SH* 1.162.671 119 9.770
75 kika42 *SH* 1.105.676 108 10.238
76 Lisak78 *SH* 991.218 93 10.658
77 MatysekP *SH* 906.232 90 10.069
78 fenix1212 *SH* 849.691 87 9.767
79 Janey82 *SH* 802.992 78 10.295
80 Duckey90 .WOLF. 746.633 74 10.090
81 Ajička *SH* 606.428 52 11.662
82 dark flush *SH* 586.708 59 9.944
83 -GLADO- *SH* 529.442 67 7.902
84 OHSHC *SH* 380.286 37 10.278
85 farp .WOLF. 174.644 17 10.273
86 No Problem ALONE 166.862 16 10.429
87 Wolf90 *SH* 63.542 6 10.590
88 TARA B. VLK 63.362 6 10.560
89 Carl96 .WOLF. 47.720 5 9.544
90 Lady XL Mlýn 26.976 3 8.992
91 hpopovsky .WOLF. 19.347 2 9.674
92 Koscz HTM 12.154 1 12.154
93 buffinka 10.698 1 10.698
94 MišákMišák 10.444 1 10.444
95 Vyšší Brod STARS 9.966 1 9.966
96 kabus5371 [U_N] 8.685 1 8.685
97 b59w4.10 HTM 6.453 1 6.453
98 mimi7 DKa* 6.011 1 6.011
99 gondor120 .WOLF. 5.819 1 5.819
100 staryrak STARS 5.701 1 5.701
101 stersina HTM 4.934 1 4.934
102 svatekkasicka1973 *SH2* 2.124 1 2.124
103 zde.ber STARS 2.087 1 2.087
104 clunar 982 1 982